- HVA FOREGÅR I DES NÅ? -

Ledige leiligheter

Årsmøtet for 2021

Etter to år med covid-19 har vi igjen arrangert årsmøte i DES. Årsmøtet ble holdt i Stjørdal Helsehus onsdag 23. mars.

På dagsordenen var det de vanlige årsmøtesakene. Det var ingen innkomne forslag.
Kontingenten forblir uforandret i 2023.
Valgresultatene

Etter årsmøtets avslutning var det sosialt samvær med bevertning samt sang og musikk.

Innskuddsjustering

Årsmøtet for 2020

Styret i DES har også i år besluttet å ikke avholde årsmøte. Årsaken til dette er coronasituasjonen og smittevernsreglene.

I stedet for årsmøte er det sendt ut brev til alle medlemmene med informasjon om hvordan styret har løst de forskjellige årsmøtesakene som er vedtektsfestet.

Ettersom ingen av medlemmene har kommet med innvendinger mot styrets løsninger er løsningene vedtatt.

Stjørdal Seniorforum

Vi vil lede oppmerksomheten mot Stjørdal Seniorforum som står bak en rekke gode tilbud for seniorer.

Vi kan nevne foredrag av kjente personer, kino midt på dagen, utstillinger og mye annet.

E-postadresser

I dag har ca 60% av våre medlemmer oppgitt e-postadresse til oss. Vi vet at det er mange fler som har slik adresse, og vi vil gjerne få den. Vi vet også at mange har oppgitt e-postadresse som ikke er gyldig lenger fordi de har fått ny, f.eks. gjennom skifte av internettleverandør.

Interessert i ny bolig?

Vi forsøker alltid å nå de av våre medlemmer som er interesserte i å være med i et nytt DES borettslag.
- DES I ET NØTTESKALL -

Hva er De Eldres Boligspareklubb?

De Eldres Boligspareklubb (DES) er en nonprofitt organisasjon i Stjørdal som har som formål å skaffe sine medlemmer sentrale leiligheter i Stjørdal til en så lav pris som mulig i boligsamvirker tilhørende DES Stjørdal.

Hvem kan bli medlem?

Alle personer som er myndige, har fylt 45 år og er registrerte i folkeregisteret.

Hvordan bli medlem?

Ved å fylle ut og sende inn Du kan også henvende deg direkte til DES via telefon 908 73 068 for å få tilsendt innmeldingsblankett.

Medlemskap for begge anbefales om dere er to.

Hva kreves av deg som medlem?

Normalt ikke noe som helst. Men vi må selvsagt ha folk i styre og komitéer. Dette er basert på frivillighet og dermed opp til deg å delta i.

Hva koster det?

Det er nesten gratis, enkeltmedlemmer betaler Ved innmelding betales en engangs innmeldingsavgift som er på halvparten av kontingenten.

For disse ørene pr. dag får du mulighet for å få en sentral og lettstelt leilighet for fra 40% til 90% av dagens pris.

Hvem kan få leilighet?

For å få leilighet i DES må du inneha gyldig medlemskap i DES og du må ha fylt 55 år.

Hvorfor være med i DES?

Nå er du kanskje fremdeles både ung og vital. Det er alikevel på sin plass og begynne å tenke på hvordan du ønsker å bo når du blir eldre.

Kravene til bolig vil forandre seg med årene, og ved å planlegge i tide, kan du selv sørge for å skaffe deg en en velegnet bolig når du finner tiden moden.

Stadig flere beholder vitalitet og helse langt inn i pensjonistalderen, Ikke alle ser på institusjon eller trygdebolig som det mest ønskelige alternativ.

De eldres boligspareklubb har som mål å sørge for at eldre mennesker kan få sine egne boliger. Rimelige og sentrumsnære boliger der de kan klare seg selv med det meste, i kontaktskapende, gode og trygge miljøer. Man er fortsatt herre i eget hus og kan løse fellesoppgaver i samarbeid med øvrige beboere.

For å oppnå bolig i DES når man føler at tiden er moden er det viktig at man har bra ansiennitet i boligspareklubben. Boligene tildeles etter ansiennitet, man bør derfor gå inn som medlem i god tid før man ønsker bolig, her snakker vi om flere år.

Er det noe mer du lurer på?

Da sender du bare en med dine spørsmål. Vi lover deg svar raskt!

Hvordan henvende seg til DES

Postadresse er De Eldres Boligspareklubb, Postboks 117, 7501 Stjørdal.
Dit kan medlemmer og andre sende brevpost. Posten blir omfordelt internt i DES for å nå de riktige personer eller instanser.

Boligspareklubben kan også nås på telefon 908 73 068. Telefonen skal normalt være betjent på hverdager.

De av dere som har tatt skrittet inn i dataverdenen (og det har dere som sitter og leser dette) har muligheten til å henvende dere til DES ved